Karel Klem

 

Lídrem mezi výzkumnými institucemi, které se zkoumáním klimatických jevů a jejich vlivem na životní prostředí zabývají, je u nás Ústav výzkumu globální změny AV ČR. Jeho vědecký pracovník Ing. Karel Klem, Ph.D. se věnuje mnoha tématům souvisejícím s klimatickou změnou jako je například zvýšená koncentrace CO2, ekofyziologie fotosyntézy, vliv UV radiace, stresová fyziologie rostlin včetně polních plodin a řadě dalších. Na konferenci se zaměří na řešení některých praktických problémů, které souvisí s přechodem na regenerativní zemědělství. Karel Klem je národním zástupcem v Evropské výzkumné infrastruktuře AnaEE, členem European Weed Research Society, členem oborové rady doktorského studia „Obecná produkce rostlinná“ AF Mendelovy Univerzity v Brně a předseda Rady instituce UVGZ AV ČR.

Na konferenci Živá krajina vystoupí Karel Klem již podruhé, tentokrát s příspěvkem "Čemu věnovat pozornost při zavádění regenerativních postupů?".