Program

Konference Živá krajina 30. ledna 2024

 

OD PROGRAM
9:00 Zahájení konference
 Dalibor Tomko (moderátor)
9:05  Čemu věnovat pozornost při zavádění regenerativních postupů?
 Ing.  Klem Karel, Ph.D., vedoucí výzkumný pracovník Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR Czech Globe
9:50 Co v RZ funguje? Příklady a návody pro úspěšnou změnu hospodaření
 Dale Strickler (USA), agroekolog, farmář, expert, agronom a autor knih o regenerativním zemědělství
10:30 Dopad klimatické změny na českou zemědělskou krajinu 
 RNDr. Radim Tolasz, Ph.D., vedoucí oddělení klimatické změny Českého hydrometeorologického ústavu
11:05 Coffee Break
11:40  Regenerativní zemědělství jako klíčový nástroj v boji se suchem
 Dr. Elizabeth Heilman (USA), profesorka Wichita State University
12:15 Panel: Budoucí cesty a potřeby legislativního rámce
moderuje Zuzana Benešová (právnička a vedoucí projektu Živá půda v Nadaci Partnerství), Ing. Petr Jílek (MZE), Ing. Miroslav Florián Ph.D. (zemědělský expert) a Rostislav Mátl (Spolek pro regenerativní zemědělství) 
12:40 Oběd
14:15 Panel: Co přináší rege praxe po letech? Očekávání i překvapení
Rostislav Mátl (předseda DVP Agro), Petr Sýs (Statek Novotinky) a další
15:05 Panel: Čerstvá zkušenost s přechodem na regenerativní zemědělství - Program EITF RegenAg Revolution
Ivana Šindelková, konzultantka regenerativního zemědělství (Biopratex), Tomáš Borkovec (Biofarma Rašovice), Jiří Marek (Farma Markových) a Sebastian Ehl (Farma Ehl) 
16:05 Coffee Break
16:30 Panel: Vliv práce s krajinnými prvky na vodní cyklus a biodiverzitu
Doc. Petr Marada, Ph.D., akademický pracovník Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky na Mendelově univerzitě v Brně, Martin Smetana, soukromý zemědělec a expert na udržitelné hospodaření v projektu Živá půda a Erich Vodňanský ze Statku Vodňanský
17:15 Závěrečné slovo
Václav Kurel, CEO Carboneg

17:20

 

Předpokládaný konec konference

 

 

 

 

Anotace jednotlivých přednášek 

 

09:05  

Čemu věnovat pozornost při zavádění regenerativních postupů?

Ing. Karel Klem, Ph.D., vedoucí výzkumný pracovník Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR Czech Globe

S jakými výzvami je dobré počítat na začátku? Co dělat a čemu je lépe se raději vyhnout? Přednáška odborníka Karla Klema se zaměří na řešení některých praktických problémů, které souvisí s přechodem na regenerativní zemědělství v rostlinné výrobě.

09:50

Co v regenerativním zemědělství funguje? Příklady a návody pro úspěšnou změnu hospodaření 

Dale Strickler (USA), farmář, expert, agronom a autor knih o regenerativním zemědělství

Autor několika knih o regenerativním způsobu hospodaření a agronom Dale Strickler osobně představí několik příběhů odvážných farmářů, kteří se rozhodli změnit svůj přístup k zemědělství a přejít na regenerativní metody. Zvláštní pozornost věnuje tomu, jak tato transformace pomohla jejich farmám odolávat extrémním klimatickým podmínkám, zejména suchu.
Dale se s námi podělí o klíčové poznatky z těchto případových studií a nevynechá ani některé pasti, do kterých se zemědělci mohou chytit. Zároveň nám ukáže praktické kroky, které mohou pomoci zajistit hladký přechod na regenerativní zemědělství.
Součástí přednášky bude i slavnostní křest jeho knihy Manuál regenerativního zemědělství (v originálu The Complete Guide to Restoring Your Soil), která vyjde v lednu 2024 ve spolupráci s vydavatelstvím Walden Press. Přijďte se nechat inspirovat a získat cenné rady od odborníka na regenerativní zemědělství!

10:30

Dopad klimatické změny na českou zemědělskou krajinu 

Radim Tolasz, vedoucí oddělení klimatické změny Českého hydrometeorologického ústavu

Radim Tolasz ve svém příspěvku představí aktuální scénáře vývoje změny klimatu v Česku a předpokládané dopady na české zemědělství. Jaké lze očekávat teploty a srážky v průběhu roku v následujících letech a desetiletích? Na co se české i evropské zemědělství musí připravit? 

11:40

Regenerativní zemědělství jako klíčový nástroj v boji se suchem 

Dr. Elizabeth Heilman (USA), profesorka Wichita State University

Je vůbec možné ovlivnit přirozenou tvorbu dešťových srážek? Jak pomáhají regenerativní postupy v boji se suchem a eliminují škody způsobené například náhlými přívalovými dešti? Americká expertka Elizabeth Heilman se ve svém příspěvku zaměří na roli biogenních aerosolů, jako jsou pyly a spory hub, při tvorbě deště. Zdůrazní konkrétní postupy, které přirozenou tvorbu deště podporují.

 12:15


Panel: Budoucí cesty a potřeby legislativního rámce

moderuje Zuzana Benešová, právnička a vedoucí projektu Živá půda v Nadaci Partnerství. Součástí panelu vystoupí Ing. Petr Jíleknáměstek Sekce ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání na MZE, Ing. Miroslav Florián, Ph.D., zemědělský expert a Rostislav Mátl, předseda Spolku pro regenerativní zemědělství.

Existují momentálně nějaké legislativní překážky v regenerativním přístupu hospodaření? Jak zásadní změny můžeme očekávat? Připravte se na diskuzi o tom, jak můžeme společně posunout regenerativní zemědělství vpřed a zajistit jeho prosperitu v budoucnosti.

14:15 

Panel: Co přináší regenerativní praxe po letech? Očekávání i překvapení

Rostislav Mátl - předseda DVP Agro a.s., Petr Sýs - Statek Novotinky + další

Jak vypadá regenerativní praxe po letech? Kam je možné posunovat úrodnost půd? Své „aha“ momenty odhalí a o své zkušenosti se podělí zkušení praktici, mezi které patří Rostislav Mátl z DVP Agro, Petr Sýs ze Statku Novotinky a další.

 

15:05

Panel: Čerstvá zkušenost s přechodem na regenerativní zemědělství - Program EIT Food RegenAg Revolution

Jiří Marek - Farma Markových, Sebastian Ehl - Farma Ehl, Tomáš Borkovec - Biofarma Rašovice,  Ivana Šindelková - konzultantka regenerativního zemědělství v Biopratex s.r.o.

Do evropského programu EIT Food Regenerative Agriculture Revolution je každý rok zapojeno několik zemědělských podniků v ČR. Jakou mají konkrétní zkušenost s přechodem hospodaření? Jak vypadají jejich pozemky a proč je dobré kombinovat živočišnou i rostlinnou výrobu? Součástí panelu bude kromě zástupců zemědělských podniků a farem také konzultantka Ivana Šindelková, která poskytuje poradenství k regenerativní praxi.

 

16:30

Panel: Vliv práce s krajinnými prvky na vodní cyklus a biodiverzitu

Doc. Petr Marada, Ph.D., akademický pracovník Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky na Mendelově univerzitě v Brně, Martin Smetana, soukromý zemědělec a expert na udržitelné hospodaření v projektu Živá půda a Erich Vodňanský ze Statku Vodňanský.

Jak důležitý význam má biodiverzita v kontextu regenerativního zemědělství? Jaká je její role v podpoře produktivity půdy a je důležitá synergie mezi rostlinnou a živočišnou produkcí? Závěrečná panelová diskuze pojedná o praktických aspektech implementace krajinných prvků a nastíní konkrétní aktivity na farmě, které přispívají k rozmanitosti – jejich role v udržitelném vodním cyklu. Zmíní zkušenosti s budováním jednotlivých opatření, které biodiverzitu i následnou stabilitu výnosů podporují.

 

17:15

Závěr konference

Václav Kurel, CEO Carboneg