Ladislav Miko

 

Doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D. je přední český půdní mikrobiolog, aktuálně poradce ministra životního prostředí. Dříve působil ve významných funkcích v české a evropské exekutivě. V roce 2009 byl například ministrem životního prostředí. Dlouho působil v Evropské komisi jako ředitel sekce ochrany přírodních zdrojů. Hodně času průběžně věnoval i své vědecké činnosti v oboru půdní biologie. Je autorem či spoluautorem více než 80 prací. Kromě vlastního výzkumu přednáší i na několika univerzitách v Česku i v zahraničí. Ve své přednášce nastíní, jak život v půdě vlastně vypadá a jak jej můžeme podpořit.

LinkedIn