Zuzana Benešová

 

Zuzana Benešová je vystudovaná právnička. Po dvaceti letech u ombudsmana a starostování v obci, kde realizovala řadu udržitelných projektů, založila a vede projekt Živá půda v Nadaci Partnerství.  

Ochrana půdy a zlepšení hospodaření na ní je další velká výzva, do které se vrhla spolu s týmem Živé půdy. Společně pomáhají zastavit znehodnocování zemědělské půdy v Česku. Vlastníkům radí, jak zlepšit kvalitu jejich půdy a zhodnotit ji, zemědělcům pomáhají hospodařit lépe a udržitelně. Z veřejnosti budují komunitu půdochránců a u politiků lobují za udržitelné zemědělství a ochranu půdy.  

O regenerativní zemědělství se zajímá mnoho let. Byla u založení Spolku pro regenerativní zemědělství a v roce 2023 spustila s Živou půdou Platformu pro regenerativní zemědělství – online prostředí plné informací pro regenerativní zemědělce nebo zájemce o regenerativní zemědělství. 

Na konferenci Živá krajina 2024 vystoupí v roli expertky a moderátorky diskuze regenerativních zemědělců v odpolední části programu.

 

LinkedIn
    👆