Václav Kurel

  

Václav Kurel má bohaté zkušenosti z prostředí byznysu a řízení své firmy Benefit Management. Od roku 2021 se však plně věnuje nové výzvě - startupu Carboneg. Regenerativně hospodařícím zemědělcům nabízí vzdělávání i finanční podporu a odměňuje je za každou tunu CO2 uloženou do půdy. Na základě každoročních fyzických měření vystavuje uhlíkové kredity, které poté nabízí firmám z různých odvětví, které jimi kompenzují svoji uhlíkovou stopu a přispívají zároveň k přímé obnově půdy a biodiverzity. Václava aktuálně nejvíce zaměstnává certifikace uhlíkových kreditů pro rok 2024, na níž pracuje spolu s kolegy z Carbonegu a společností Gold Standard.

Carboneg usiluje o rozšiřování a větší sdílení regenerativní praxe mezi jednotlivými zemědělci, je proto iniciátorem a hlavním organizátorem konference Živá krajina. Událost však vzniká i díky podpoře další řady partnerů

 LinkedIn
   👆