Tomáš Borkovec

Tomáš Borkovec před devíti lety založil společně s kolegou Jiřím Šimkem ekologickou farmu Biofarma Rašovice v oblasti České Sibiře a Mladovožicka. Postupně zde tvoří pestrou, zdravou krajinu s trvale udržitelným hospodařením. Vysadili 5 ha smíšených ovocných sadů s převážně starými a krajovými odrůdami jablek, hrušek, třešní, višní, švestek apod. Obnovili a postavili několik rybníků s ekologickým chovem ryb a zemní tůň pro obojživelníky. Pěstují převážně množitelské porosty obilnin, olejnin a bobovitých rostlin. Chovají masné stádo skotu plemene Charolais a stádo ovcí Vřesových. Vyzrálé ekologické maso dodávají svým zákazníkům až domů.

Od června 2023 praktikuje celá farma principy regenerativního hospodaření a již jsou vidět první pozitivní výsledky tohoto systému hospodaření v souladu s přírodou. Jaké? To pan Borkovec představí v rámci odpolední panelové diskuze.