Jiří Marek

Jiří Marek hospodaří na rodinné farmě na Znojemsku. Zabývá se pěstováním široké škály plodin, jejíž výčet je okolo dvaceti druhů. Omezeným zpracováním půdy a setím strip-tillem se zabývá již více než deset let. Proto vidí přechod na regenerativní zemědělství jako přirozený vývoj dalšího směřování své farmy. V současné době hospodaří na 450 ha. Významnou část produkce se snaží zpracovávat přímo na farmě, např. lisuje oleje z vlastních vypěstovaných semen nebo zpracovává mák. Farma Markových obdržela v roce 2019 zlatou medaili v programu Pestrá krajina.