Ivana Šindelková

 

Ivana Šindelková působí jako poradkyně a odbornice na regenerativní zemědělské systémy, věnuje se půdoochranným technologiím a meziplodinovým systémům. Jako bývalá výzkumnice s projektovými zkušenostmi nejen v oblasti zvyšování produkčních schopností orné půdy a luk (TTP) se v posledních letech se věnuje půdě přímo v zemědělské praxi pod hlavičkou společnosti Biopratex s.r.o. Současně působí jako agronomka na ekologické farmě o výměře 440 ha, která přechází k regenerativnímu způsobu hospodaření.

Ivana se ráda nazývá ambasadorkou zdravé půdy. Už od dob svých studií totiž věděla, že lze hospodařit jinak - stačí naslouchat biologickým potřebám rostlin a zvířat. Její pracovní motto by se dalo shrnout slovy: „Nakrmme půdu skrz kořeny rostlin a ona nakrmí nás. Kvalitní potravinou.“  

Konferenci obohatí svými praktickými postřehy - dvakrát v letošním roce navštívila zemědělce, kteří jsou jeho součástí téhož diskuzního panelu.