Radim Tolasz

 

RNDr. Radim Tolasz, Ph.D. pracuje od roku 1986 v Českém hydrometeorologickém ústavu (ČHMÚ) jako klimatolog, mezi lety 2003-2011 byl náměstkem ředitele. Je expertem Světové meteorologické organizace (WMO) pro klimatologické databáze a výměnu dat o klimatu a spoluautorem české klimatologické aplikace CLIDATA, která je v ČHMÚ používána od roku 2000. Ve spolupráci s WMO je tato aplikace používána ve více než 30 meteorologických službách po celém světě (Estonsko, Lotyšsko, Litva, Černá Hora, Srbsko, Tanzanie, Etiopie, Gruzie, Ghana, Namibie, Nigérie, Dominikánská republika, Trinidad a Tobago a další). Od roku 2014 zastupuje Českou republiku v Mezivládním panelu pro změnu klimatu (IPCC).

Radim Tolasz je také autorem nebo spoluautorem mnoha vědeckých článků a publikací a od roku 2012 i šéfredaktorem českých Meteorologických zpráv či členem redakční rady slovenského Meteorologického časopisu. 

Na konferenci Živá krajina 2024 vystoupí v dopolední části programu se svým příspěvkem o dopadu klimatické změny na českou zemědělskou krajinu. 

LinkedIn
     👆