Rostislav Mátl

 

Rostislav Mátl je předsedou představenstva akciové společnosti DVP Agro v Bratčicích u Brna, která hospodaří na 832 hektarech. Je zakládajícím členem a předsedou Spolku regenerativního zemědělství. Sami o sobě říkají, že jejich hlavní prioritou je zdravá půda a zadržení vody v krajině. Svou pozornost proto již několik let směřují zejména k meziplodinám a technologiím jako no-till a strip-till. Pěstují bohaté směsi meziplodin, kombinují osevní postupy, zakládají biopásy, omezují zpracování půdy, úzce spolupracují s vědeckými a výzkumnými pracovníky nejen z Mendelovy univerzity Brně.

Rostislav se nebojí veřejně sdílet své dobré i špatné zkušeností na pravidelných polních dnech, které v rámci demonstračních farem organizuje. Na konferenci se s námi podělí o své tříleté cestě přechodu na regenerativní způsob hospodaření.