Miroslav Florián

 

Miroslav Florián je zemědělský expert, který dlouhodobě působil jako ředitel Sekce zemědělských vstupů na Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském v Brně. Do jeho kompetencí tak patří oblast půdy, hnojiv, kalů a sedimentů, přípravků na ochranu rostlin, krmiv a částečně i ekologického zemědělství. Vystudoval Agronomickou fakultu Mendelovy univerzity a dlouhodobě se zabývá popularizací témat souvisejících s udržitelným využíváním vstupů, šetrným hospodařením a zemědělstvím obecně.

Na konferenci Živá krajina 2024 vystoupí v panelové diskuzi vedené Zuzanou Benešovou na téma Budoucí cesty a potřeby legislativního rámce.