Dale Strickler

 

Dale Strickler je mezinárodně uznávaný agronom, agroekolog a konzultant s více než třicetiletou praxí. Na konferenci se podělí o příklady ze své praxe a ukáže, jak tato transformace na regenerativní metody hospodaření pomohla farmám odolávat extrémním klimatickým podmínkám, zejména suchu. Dale Strickler vyrostl na diverzifikované farmě poblíž kansaského Colony, navštěvoval Kansaskou státní univerzitu, kde získal bakalářský i magisterský titul v oboru agronomie, a v roce 1997 založil vlastní ranč a farmu, kde v průběhu let testoval a zdokonaloval své techniky optimálního obhospodařování půdy, za což získal řadu ocenění.

Jeho hlavní profesní oblastí je dodnes agronomie, management pastvin a poradenství v oblasti půdy a plodin. Pracoval na akademické půdě i v soukromém sektoru. Dale Strickler vyvinul vysoce efektivní systémy pěstování plodin a pastvy pro řadu farem a rančů s různými, často náročnými klimatickými podmínkami a půdními typy. Poskytoval poradenství ve všech regionech USA, ale i v Maďarsku a Jižní Africe.

Dale Strickler je autorem bestsellerů The Drought Resilient Farm, Managing Pasture a The Complete Guide to Restoring Your Soil, která byla časopisem Modern Farmer zařazena mezi deset nejlepších zemědělských knih.