Karel Kalný

 

Farmář Karel Kalný se inspiroval na své cestě k regenerativnímu hospodaření americkým farmářem Joelem Salatinem a dalšími. Jeho principy hospodaření aplikuje na rodinném statku Mitrov na Vysočině nedaleko Velkého Meziříčí.  Věnují se zde primárně pastevnímu chovu už od roku 2007. Na rozloze 550 ha ekologických pastvin chovají takto nejen skot plemene Aberdeen Angus, ale i prasata, slepice a husy. Mají vlastní bourárnu, restauraci, e-shop i kamennou prodejnu v Brně.

Na konferenci představí dopady hospodaření na okolní krajinu, ekonomiku podnikání při regenerativním způsobu pastvy a řeč bude i o pracnosti. Podělí se také o své zkušenosti se zpracováním a distribucí biopotravin.