Vojtěch Bašný

 Vojtěch Bašný působí jako nezávislý expert na evropskou zemědělskou politiku a lesnictví. Na konferenci moderuje panel s titulem Evropská strategie pro půdu. 

Vojtěch je právník a konzultant se specializací na environmentální regulaci a zajímá se především o lesní právo, zemědělské právo, ochranu biodiverzity, dřevo z legálních zdrojů, biohospodářství a udržitelné finance v těchto oblastech. Vojtěch byl zapojen do tvorby legislativy na Ministerstvu zemědělství, kde rovněž působil jako expert na mezinárodní lesnickou politiku a zahraniční lesnickou politiku České republiky. Má zkušenosti se zastupováním státu v expertních skupinách Evropské komise a Rady EU v Bruselu. V současnosti rovněž spolupracuje s Nadací dřevo pro život v rámci podpory udržitelného hospodaření v lesích v kontextu nové regulace EU.