Martin Veverka

 

Martin Veverka je projektový manažer v investiční skupině SUR LIE, kde je zodpovědný za oblast farmaření.

Skupina hospodaří v rámci svých čtyř farem na cca 3 000 hektarech na Vysočině a na jihu středního Slovenska. Má tak zkušenosti se zemědělskou produkcí ve velmi různorodých podmínkách. Farmy pod skupinou SUR LIE v posledních letech stále více akcentují hospodaření s ohledem na zlepšení kondice půdy i zadržení vody v krajině.

Farmy nyní částečně přecházejí na regenerativní zemědělství, zacílené na navracení uhlíku do půdy a celkové ozdravení půdy, jejího složení i návrat půdního mikrobiomu. Kromě omezování zpracování půdy (No-till) se zaměřují zejména na pěstování meziplodin. Regenerativní pastvě se věnují zatím v malém rozsahu.

Martin se nepovažuje za špičkového odborníka s úzkým fokusem na agronomii, ale spíše za pragmatického farmářského manažera s holistickým přístupem, který chce jednak prospět krajině a také chápe, že v podmínkách měnícího se podnebí je regenerativní zemědělství možná alternativa. Rád se podělí s ostatními o své dosavadní poznatky.