Wenzel Lobkowicz

 

Farmář a majitel panství Wenzel Lobkowicz chová v Drahenicích na Příbramsku regenerativním způsobem masné plemeno skotu Aberdeen anguského. V současnosti má 75 kusů a 63 ha pastvin a k tomu velké plány na překlopení své orné půdy na rostlinou produkci s regenerativními principy hospodaření. Inspiraci čerpá zejména v zahraničí u amerických i německých farmářů. Na konferenci přiblíží svoji několikaletou praxi s regenerativní pastvou skotu i drůbeže. 

Instagram Lobkowicz_pasturefarming