Jiří Holejšovský

 Jiří Holejšovský, absolvent ČZU, působí jako učitel odborných předmětů na střední zemědělské škole. Mimo to společně s rodiči hospodaří na statku ve Chmelné na Benešovsku. Zabývají se pouze rostlinnou výrobou přibližně na 40 hektarech zemědělské půdy. Primárně se zaměřují na pěstování brambor a cibule a mimo to pěstují řepku ozimou, pšenici ozimou, hrách, oves, atd. Intenzivně využívají pěstování meziplodin a začínají s využíváním pomocných plodin. Už několik let postupně snižují intenzitu zpracování půdy a snaží se o celoroční pokryv půdy. Na konference přiblíží své praktické zkušenosti s regenerativním zemědělstvím.